Svislé dopravní značení

Na pozemních komunikacích se mohou používat pouze svislé dopravní značky uvedené ve vyhlášce č. 30/2001 Sb. Tvary symbolů se nesmějí měnit a podle významu se značky dělí do skupin:

  • výstražné (A)
  • upravující přednost (P)
  • zákazové (B)
  • příkazové (C)
  • informativní (provozní IP, směrové IS, jiné IJ)
  • dodatkové (E)

Dále značky rozdělujeme do skupin podle provedení a umístění:stálé, přenosné, prosvětlené a proměnné. V případě rozměrů značek je dominantní základní provedení a od něj se pak odvozuje zmenšená a zvětšená velikost. Jejich užití je dané podle typu komunikace.

Provedení dopravních značek

Štít značky a činná plocha jsou vyrobeny v souladu s požadavky normy ČSN EN 12899-1 dle jednotlivých kvalitativních tříd a požadavků uvedených v národní příloze. Přesnost symbolů odpovídá VL 6.1.

Dopravní značky - lisované

Štít značky je vyroben technologií dvojitého ohybu okraje plechu s povrchovou ochranou zinkem. Dvojitý okraj obvodu značky zajišťuje vysokou odolnost štítu značky proti působení vnějších sil, zejména vandalům. Pro upevnění šroubů objímek je na zadní straně připevněn pomocí návarových šroubů hliníkový profil. To umožňuje snadné nasazení objímky bez porušení čelní plochy a vysokou pevnost spoje.

Dopravní značky – velkoplošné

Velkoplošné dopravní značky jsou všechny značky s celkovou plochou nad 1,5 m2. Každá velkoplošná dopravní značka je z hlediska požadavku na grafiku navrhována individuálně. Z tohoto návrhu následně vychází požadavek na rozměr a únosnost konstrukční plochy. Polep retro-reflexní folií je prováděn v aplikačních madlech, což zaručuje vytvoření základní plochy, bez vzduchových puchýřů a poškození folie. Základem konstrukce je plechový ohýbaný profil šíře 215 mm s okrajovými lemy ve tvaru zámku, které brání průniku světla do čelní plochy a zabezpečují vzájemnou statickou soudržnost mezi jednotlivými sousedními profily. Jednotlivé profily čelního nosného štítu jsou vzájemně uchyceny spojkami, ke kterým je šroubem připevněna objímka nebo příchytka, dle typu použité stojky.

Provedení retro-reflexních povrchů dopravního značení

Při výrobě dopravních značek trvalého charakteru používáme retro-reflexní folie třídy I, II a III. Všechny používané materiály odpovídají ČSN EN 12899-1.

Naši partneři

Novinky

Kontaktujte nás

Email: info@stim.cz

Tel: +420 577 219 009

Adresa: Paseky 666, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, Česká republika